« Чл. 75.

(1) Туристическият ваучер може да се издава като електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

(2) Електронният туристически ваучер съдържа задължителните реквизити по чл. 73, ал. 5.

 

(3) За получаването на електронния туристически ваучер туристът или туристическият агент е необходимо да потвърди получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната му пощенска кутия.

 

 (4) В случай на онлайн резервация електронен туристически ваучер се издава автоматично от резервационната система на туроператора след успешно приемане на условията на туроператора по конкретната оферта и се изпраща на адрес на електронната поща, посочен от клиента.

 

 (5) За да са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на електронния туристически ваучер, туроператорът - издател на ваучера, създава подходяща защита на файла срещу промени.

Избрани сайтове ваучер

Най-актуални страници ваучер

  • Промоции от център по естетика Персона Промоции

  • Ваучер за поликарбонат Ваучер за отстъпки

  • Избрано от VipDir