« Чл. 174.

(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) По време на извършването на контрола, свързан с определянето на категория на туристически обект,
длъжностни лица, оправомощени от министъра на туризма и от кметовете на общини,
съставят констативни протоколи. В протоколите се отразяват констатираните факти и
обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срок за
отстраняването им.

Избрани сайтове време

  • Онтарио Спорт- проектиране и изграждане на футболни терени Онтарио Спорт e единствената фирма в България, която може самостоятелно да проектира и изгражда футболни терени и тенис кортове от световна класа. Поддръжка на изкуствени настилки, обрудване и аксесоари. Тревен чим трева на рула

  • Най-нови коментари време

  • Колко време се пътува с автобус до Кушадасъ? Някой знае ли колко нормално продължава пътуването до Кушадасъ, вкл. чакането на границата?

  • Избрано от VipDir