« Чл. 128.

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на ОЕККТО определя категорията на:

 

  1. местата за настаняване, както следва:

 

 а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

 

 б) мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 2;

 

в) семейни хотели - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 1;

 

г) хостели - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 2;

 

д) пансиони - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 3;

 

е) почивни станции - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 4;

 

ж) стаи за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 5;

 

з) апартаменти за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 6;

 

и) къщи за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 7;

 

к) бунгала - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 8;

 

л) къмпинги - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 9;

 

  1. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

 

  1. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове - всички категории за съответния вид, съгласно чл. 124.

Избрано от VipDir