« Чл. 127.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на ЕККСТО определя категорията на:

 

  1. местата за настаняване:

 

 а) хотели - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

 

 б) апартаментни туристически комплекси - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 3;

 

в) вилни селища - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 4;

 

г) туристически селища - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 5;

 

д) вили - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 6;

 

  1. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "четири звезди" и "пет звезди";

 

  1. туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене - всички категории, съгласно чл. 125 и 126.

Избрани сайтове  

Актуално  

  • Диан Костов автобиография За Мен

  • Диан Костов- българският иконописец Начало

  • Пощенска банка (Юробанк)- адрес, телефон, факс Пощенска банка (Юробанк България АД)
  • Избрано от VipDir