« Чл. 125.

Туристическите хижи се категоризират в следните категории: "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса".

 

 (2) Туристическите учебни центрове се категоризират в следните категории: "два еделвайса" и "три еделвайса".

 

 (3) Туристическите спални се категоризират в следните категории: "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса".

Избрано от VipDir