« Район Триадица

Адрес

София
ул. Алабин 54

Важни телефони

Секретар на района
02/80 54 109

Екология
02/80 54 152/3

Деловодство
02/80 54 124/6

Главен архитект
02/80 54 170

АОН
02/80 54 117

Контрол по строителството
02/80 54 160

Регистрация и контрол на търговската дейност
02/80 54 179

Избрано от VipDir