« Район Красно село

Районна администрация
гр. София, 1612
бул. "Цар Борис ІІІ" № 124
Телефон: 02/895 11 00
Факс: 02/895 11 72
e-mail: [email protected]Отдел ГРАО (ЕСГРАОН)
Телефон: 02/895 11 42; 02/895 11 78

Фронт-офис, ет. 1
Всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. без обедна почивка.

Кмет на район "Красно село" - 
Приемен ден сряда от 10.00 до 12.00 ч. след предварително записване на тел. 02/895 11 02
Приемен ден сряда за заместник-кметовете и секретаря от 10.00 до 12.00 ч. след предварително записване на тел. 02/895 11 02

Приемен ден на главния архитект - понеделник от 14.00 до 17.00 часа;

Приемни дни за отделите: понеделник от 13.00 до 16.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.

Дежурен Районен съвет за сигурност
Телефон: 02/895 11 71

 

PR и интернет страница на района

Телефон: 02/ 895 1152

 

ПОЛЕЗНИ ТЕЛЕФОНИ

Столичен инспекторат

бул. ''Цар Борис ІІІ'' №124, ст. 202

Телефон: 02/895 11 63

Столична община - отдел "Общински приходи" - "Красно село" 

бул. ''Цар Борис ІІІ'' №124, ст. 105
Контактен център на Столична община - 0700 17 310; 02 9377 303 (денонощно)

 

Дирекция "Социално подпомагане" към АСП 

бул. "Цар Борис III" №124; тел. 02/ 855 10 98

ул. "Ами Буе" № 79; тел. 02/ 953 05 19

Избрано от VipDir