« Район Студентски

БАНКОВА СМЕТКА НА РАЙОН "СТУДЕНТСКИ" ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

„Общинска банка” АД клон „Младост”

IBAN:BG 42 SOMB 9130 3117 6184 01

BIC: SOMBBGSF


РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ НА "ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ" КЪМ РАЙОН „СТУДЕНТСКИ”

 

Всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа
 

 


Свържете се с нас:

на тел. 02/868 31 24 - централа 
факс: 02/868 61 16
02/868 71 84 и 02/868 73 08 - Деловодство
На адрес - гр. София 1700, Студентски град, бл. 5
Чрез електронната ни поща - [email protected] 

Избрани сайтове 02/868

Избрано от VipDir