« Район Нови Искър

Адрес: 1281 Нови Искър

ул. "Искърско дефиле" № 123,

номератор: 02 991 72 30

тел. 02 936 11 14

факс: 029917623,

email: [email protected]

Избрано от VipDir