« Район Люлин

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  – РАЙОН „ЛЮЛИН” 

Адрес: бул.  „Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336;

тел: 02/ 923 72 20;

факс: 02/ 925 00 85

работно време:  от 8.30 ч. до 17.00 ч

СО – РАЙОН „ЛЮЛИН”
БАНКА: ОБЩИНСКА БАНКА
IBAN: BG 98 SOMB 91303119107701 
BIC: SOMBBGSF
Булстат: 0006963270652

КМЕТ 

МИЛКО АНТОНОВ МЛАДЕНОВ

Приемно време за граждани: петък от 10-12 ч.
(след предварително записване на тел. 02/ 92 37 220)

 

Кристиана Янкова - Старши експерт

тел. 02/ 92 37 220

факс 02/ 925 00 85

e-mail: [email protected]

 

Христина Петрова - Главен експерт  „Връзки с обществеността"

тел. 02/92 37 220

e-mail: [email protected]

 

Избрано от VipDir