« Район Оборище

Столична община – Район “Оборище”

   

 

Адрес: бул. “Мадрид” № 1
Пощенски код: 1505

 

Телефон /централа/: 02/943 18 40
Факс: 944 16 67

 

E-mail: [email protected]

 

Работно време на Центъра за услуги и информация:

Деловодство и Гражданско състояние – от 8,30 до 17,00 ч.
Приемен ден на Кмета:
Сряда – 13,30 до 16,30
За всички отдели приемно време
Сряда – 13,30 до 16,30
Петък – 9,30 до 12,30
Главен архитект Б. Стефанова
Сряда – от 13,30 до 16,30

 

Булстат: 000 696 3270511
Дежурен: 815 76 34
Единен спешен телефон: 112 ( Пожарна, Полиция, Бърза помощ )
Пропуски телефон: 815 76 24
Записване за прием при кмета телефон: 815 76 11

Избрано от VipDir