« Район Искър

Столична община - район "Искър"  

Адрес:   Република България , гр. София , п.к. 1592,
                жк. "Дружба" 1 , бул. Кръстю Пастухов" № 18 

Тел.:       (02) 979 13 10; (02) 979 07 11 Факс:      (02) 872-20-62 E-mail:    [email protected] Местни данъци и такси "Искър"  Тел.: 02/904 1276, 02/904 1278, 02/904 1279 Кметство Бусманци

Адрес:   пл."Елин Пелин" № 1 , с. Бусманци, п.к. 1520
Тел.:       (02) 973 83 92

Избрано от VipDir