« Район Младост

Длъжности и контакти Столична община – Район „Младост“ Телефон: 02/974 62 30 Кмет на район „Младост“ Десислава Иванчева  

 

ВрИД  Кмет на район „Младост“ арх. Румен Русев Телефон: 02/877 20 11 Телефон: 02/974 62 30, вътр. 155 Факс: 02/877 20 38 ……………………………………………………. Приемно време: петък, 10:00 – 12:00 часа Приемно време с предварително записване (тел: 02/877 20 11) Зам. кметове на район „Младост“ Георги Йорданов

Стая: 319

Телефон: 02/ 975 36 53, вътр. 151 ……………………………………………………. Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30   инж. Мария Томова

Стая: 317

Телефон: 02/ 877 64 88

Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 136 ……………………………………………………. Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа   л.арх. Мария Грозева

Стая: 316

Телефон: 02/ 974 34 67

Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 143 ……………………………………………………. Приемно време: вторник, 13:30 – 16:30 часа

 

Главен архитект на район „Младост“ арх. Стефан Стефанов Телефон: 02/ 877 1498
…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:00 часа    Отдел „Административно – информационно и правно обслужване“  БИАДО Телефон: 02/877 00 12
Телефон: 02/878 00 12
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 104, 129
…………………………………………………….
Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа ЕСГРАОН Телефон: 02/877 71 14
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 120, 132 ……………………………………………………. Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа Гражданско състояние Телефон: 02/877 71 96
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 138 ……………………………………………………. Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа Правен отдел ст. юрисконсулт Йоан Андреев

Телефон: 02/877 71 41, вътр. 149
…………………………………………………….
Приемно време: вторник, 13:30 – 16:00 часа

 

 

Отдел „Устройство на територията и кадастър“ арх. Росица Семова
н-к отдел „УТК“ 02/ 974 62 30, вътр. 117 ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ инж. Снежана Вълкадинова
н-к отдел Телефон: 02/974 42 85
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 115 ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Екология“ Емил Трифонов
н-к отдел Телефон: 02/877 20 82, вътр. 143 ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:00 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ Кристина Георгиева н-к отдел Телефон: 02/874 71 94
Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 166  ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт „ Евелина Станчева
н-к отдел Телефон: 02/877 21 35

Телефон: 02/ 974 62 30, вътр. 147

……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“ Гинка Филкова н-к отдел Телефон: 02/877 30 55 ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Финансово – счетоводни дейности и човешки ресурси“ Албена Цанова
н-к отдел

Телефон: 02/974 38 53

Ваня Дилкова
гл. счетоводител Телефон: 02/874 9017
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 141   Недялка Павлова
гл. експерт ЧР Телефон: 02/877 35 18
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 909 ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Отдел „Управление на отбранително мобилизационната подготовка“ (УОМП) гл. експерт Николай Христов Телефон: 02/877 15 97
Телефон: 02/974 62 30, вътр. 180 ……………………………………………………. вторник: 13:30 – 16:30 часа
четвъртък: 10:00 – 12:00 часа Други служби в сградата на Столична община – район „Младост“

Дирекция “Общински приходи“ – отдел “Общински приходи – Младост“
гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход
Телефони: 02/904 1231, 02/9041408
Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа
…………………………………………………….
07 РУ СДВР звено „Български документи за самоличност“:
гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1, западен вход
Телефони: 02/982 59 05; 02/982 59 06; 02/982 59 07, факс: 02/982 87 63
Работно време с граждани: от 08:30 – 17:00 часа

   

Избрано от VipDir