« Чл. 55.

(1) Браншово туристическо сдружение в сектор "хотелиерство и ресторантьорство" могат да учредят лица, извършващи дейност в категоризирани по този закон туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3.

 

(2) Браншово туристическо сдружение в сектор "туроператорска и туристическа агентска дейност" могат да учредят лица, регистрирани по този закон за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

Избрани сайтове закон

Най-актуални страници закон

  • Vip Dir - директория с полезни телефони Начало

  • Какво представлява стандартът БДС EN ISO 17100 от 2015г? ЕС стандарти за ПРЕВОДИ и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

  • Какво е календар и видове календари? Календари

  • Избрано от VipDir