« Чл. 48.

Туристическите сдружения могат да бъдат:

 

  1. регионални или местни;

 

  1. браншови;

 

  1. продуктови;

 

  1. професионални.

Избрано от VipDir