« Чл. 49.

Туристическите сдружения могат да членуват в ОУТР, на чиято територия е седалището им.

Избрано от VipDir