« Чл. 51.

(1) Държавните органи и териториалните органи на изпълнителната власт оказват съдействие на туристическите сдружения за реализиране на техните цели.

 

 (2) Общините могат да членуват в туристически сдружения след решение на общинския съвет.


органични разтворители

Органични разтворители, разредители, химикали, препарати alelbg.com - вашият доверен партньор в бизнеса  органични разтворители  www.alelbg.com повече »  


съхранение на органични разредители

съхранение на органични разредители  съхранение на органични разредители  www.alelbg.com повече »  

Избрано от VipDir