« Режим касова отчетност по ЗДДС

Режим касова отчетност дава възможност за внасяне на ДДС след плащането му от клиента Ви, а не в момента на начисляване. За да се възползвате от тази възможност е нужно да имате оборот под 500 хил.лв, да не сте рискова фирма според регистрите на НАП, да не ви е издаван Ревизионен акт от НАП, както и да нямате непогасени публични задължения освен ако същите не са раззсрочени по надлежния ред. 

Избрани сайтове касова

Избрано от VipDir