« Промени в Закон за добавената стойност

Най-важните промени в ЗДДС от 2013 до 2021 година - Режим касова отчетност, обратно начисляване на ДДС при доставки със зърно, данъчна основа при бартер и лизинг, определяне на данъчния финансов резултат. 

 

 

Избрани сайтове промени

Избрано от VipDir