« Чл. 106.

(1) Определянето на застрахователното обезщетение от застрахователя не лишава потребителя от правото му да претендира обезщетението по съдебен ред.

 

 (2) Ако претенцията е предявена по съдебен ред, туроператорът е длъжен да иска привличането на застрахователя в процеса.

 

 (3) Потребителят може да предяви претенциите си направо срещу застрахователя.

Избрано от VipDir