« Чл. 102.

При поискване от страна на потребителя туроператорът или туристическият агент е длъжен да му представи документа за платена застрахователна премия или негово копие.

 

Избрани сайтове потребителя

Най-актуални страници потребителя

  • Какво е импресия - определение Impressions – Импресии

  • Избрано от VipDir