« Частна детска градина "Малкият принц" - гр. Варна

Частна детска градина "Малкият принц" изгражда своя уникален облик, търсейки хармония между следните компоненти:

Образователна общност, работеща като екип на всички нива;
Учителски екип, съставен от професионалисти;
Родители, активно включени в процеса на възпитание;

 

Създаваме най-подходящата среда за развитие на творческия потенциал и детско въображение.

 

Даваме свобода на избор и широки възможности за стимулиране на инициативата, желанието и готовността за учене като не забравяме, че:

 

 

 

Играта е работата на децата,
учението - удоволствие и забавление,
радостта - детската мотивация.



Адрес и телефон:

ВВМУ "Н. Й. Вапцаров",
ул. "Васил Друмев" 73Варна9026

052 300 514, 052 302 924

http://www.TheLittlePrinceSchool.com

Избрано от VipDir