« PROFILINK ULTRA

PROFILINKULTRA – ИЗЧИСТЕН И СТИЛЕН ДИЗАЙН ОТ ПРОФИЛИНК

Отличава се с по-голямата ширина на профила, което води до значително подобряване на качествените показатели,характеризиращи системата.

Тази система е с дълбочина на профила 60мм и се използва за производство на висококачествени PVC прозорци и врати. Особеност тук е, че тя е икономична , но в същото време се  постигат добри характеристики на топло и шумоизолация според европейските норми..

Коефициент на топлопреминаване – 1.39 W/m2K

Шумоизолация 30 dB

Избрано от VipDir