« “КОМЕКС”

Фирмата извършва цялостно почистване, включващо машинно изпиране на меки подови настилки и мебели чрез екстракция, измиване на прозорци, дограми, щори, витрини и др., както и цялостното вътрешно обзавеждане. Хигиенизиране и дезинфекция на санитарни помещения.
Разполагаме с koнкретни решения за всеки проблем, свързан с хигиената, дезинфекцията, поддържането и защитата на съвременните покрития в цялото им разнообразие и особености.

Адрес:

София, 1113
Galaxy Trade Centre
бул. Шипченски проход 18
вх.А, ет.9

Телефон:

02   / 963 23 99
0885 30 69 33
0894 312 797

Телефон/Факс:

02 963 23 99

E-mail:

[email protected]


Какво представляват хоризонталните асансьори? Хоризонталните асансьори са подходящи за туристически обекти, както и за места, на които е невъзможно да се осъщстви вертикален достъп.  повече » maritza-m.com 


Стълбищните асансьори могат да бъдат както с монтирана палтформа, така и седалкови. Движението им е в права линия,но могат да имат и завои. Използват се, за да предоставят достъп до сградата, на хора в неравностойно положение.  повече » maritza-m.com 

Избрано от VipDir