« VIVA PLAST трикамерна система

Трикамерната PVC система е с монтажна ширина – 60мм. и позволява към нея да се монтират двойни стъклопакети с дебелина от 24мм, съответстващи на световните стандарти за висококачествена звуко- и топло- изолация.

Коефициент на топлопреминаване Uf= 1,6 W/m²K

Защита от шум – до клас на шумозащита 3

Избрано от VipDir