« Baufen-Бауфен-Австрия

 Baufen-Бауфен

Фирма Бултем ООД през 2007г. със съдействието на Greiner Extrusion Austria – водещ производител на екструзионна техника в Европа, стартира проект за екструзия на прозоречни системи “Baufen profiles’’. Съвместно с австрийски специалисти е извършено проектиране и пускане в експлоатация  на ново модерно оборудвано производствено предприятие.

Фирма Бултем ООД още от създаването си непрекъснато се развива като инвестира в проучване и разработване на нови продукти и производствени технологии, за да може успешно и своевременно да отговори на променящите се пазарни потребности.
Иновативни и ефективни, създадени в идеалните производствени условия, с гарантирано качество и произход на суровините, и напълно покриващи изискванията на световните системи за качество. Профилите BAUFEN-Бауфен са създадени за да  удовлетворят всички изисквания на потребителите на прозорци и врати.

Избрано от VipDir