« Раздел IV за превоз на пътници по транспортни схеми

Документи за извършване на превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Чл. 50. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Избрано от VipDir