« Чл. 162.

Комисията извършва контрол за спазване изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 от Закона за здравето, включително:

 

  1. извършва проверка на състоянието на плажовете преди сезона за къпане и представя на областния управител резултатите и заключенията от нея;

 

  1. извършва оценка на риска на плажовете и препоръчва на собствениците или лицата с предоставени права за ползването им степента на обезопасяването им.

Избрани сайтове извършва

Най-актуални страници извършва

  • Създаване на фирмена фейсбук страница Създаване на фейсбук страница

  • Банка ДСК контакти Банка ДСК EАД - София

  • Хидроизолация и хидроизолационни материали - геотекстил Геотекстил

  • Избрано от VipDir