« Чл. 160.

 Ползването на туристическите обекти - плажове, и предоставянето на туристически услуги на територията им следва да бъде обезопасено, информационно осигурено и при спазване на съответните здравни изисквания.

 

 (2) Плажовете по ал. 1 са:

 

  1. плажове към естествени водни обекти: морски, речни и езерни;

 

  1. плажове към изкуствени водни обекти: язовирни и към плувни басейни.

 

 (3) Собствениците или лицата, на които са предоставени права за ползване върху плажове, са длъжни да осигурят обезопасяването на плажа, информационната обезпеченост и спазването на здравните изисквания съгласно норми, предвидени в наредбата по чл. 78а, ал. 2 от Закона за здравето.

Избрани сайтове плажове

Най-нови коментари плажове

  • Коментар към: Плажове в Поморие Hello! We've good news for The brand new Xrumer 16 were exceptional base Joomla K2 copes and operates with postings without any any mods! It is possible to see it here: http://katamarancharter.no/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=873 http://naveedulhassan.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24690 http://www.sophrologue-lyon.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2521 http://www.abdelkaderrailane.fr/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1463 http://www.galleriaperera.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=117318

  • Плажовете на Тасос наистина не стават Плажовете на Тасос наистина не стават. Керамоти е по добре

  • Избрано от VipDir