« Чл. 112.

Разпоредбите на този раздел не се прилагат за:

 

  1. хотелиерство, извършвано в ротели, ботели и флотели;

 

  1. ресторантьорство, извършвано на борда на кораби, самолети или влакове.

Избрано от VipDir