« Закрила на непубликувани произведения

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Всяко лице, което разгласява произведение след изтичане на срока на времетраене на авторското право, ако то не е било публикувано дотогава, се ползва с правата по чл. 18. Това му право продължава 25 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която произведението е било разгласено.

Избрани сайтове право

  • СЕФИТА - Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”. Информация за водещи експерти и вещи лица по съдебни и съдебно-следствени финансово-иконом ...

  • Гледай в интернет! Gledko.NET - видяно в мрежата- За дома, Музика, Изкуство, Мода, Медии, Образование, Здраве, Красота, Туризъм, Любов и отношения, ...

  • Нови интернет страници право

  • Aleti Furniture - луксозни италиански мебели, аксесоари и осветление. Charles B, Flexteam. Луксозна италианска правоъгълна или квадратна табуретка с капитонирана тапицерия в разнообразни цветове.

  • Най-актуални страници право

  • За нас

  • Терапии за подмладяване на лице Подмладяване

  • Как се прави легализация и превод на документи, издадени от България? Легализация и превод на документи, издадени от България

  • Избрано от VipDir