« Филми

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Авторското право върху филм или друго аудиовизуално произведение продължава 70 години след смъртта на последния преживял измежду режисьора, сценариста, оператора, автора на диалога и автора на музиката, ако тя е била създадена специално за филма.

Избрани сайтове автора

Най-актуални страници автора

  • Безплатни снимки и изображения за интернет сайт- ТОП сайтове! Най-добрите сайтове за снимки и изображения

  • Избрано от VipDir