« Наследяване на авторското право

Чл. 32. (1) След смъртта на автора авторското право преминава върху неговите наследници по завещание и по закон съгласно Закона за наследството. (2) Авторското право се наследява до изтичане на срока на времетраенето му.

Избрано от VipDir