« Компютърни програми и бази данни

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Авторското право върху компютърна програма или база данни, възникнало за работодателя съгласно чл. 14, продължава 70 години след разгласяването на произведението.

Избрани сайтове данни

Най-актуални страници данни

  • USB Флашки за реклама от склад и внос USB Флашки

  • цени за ситопечат на тениски, сито печат върху текстил Ситопечат върху текстил

  • Трафик SEO оптимизация на фирмени сайтове и малки електронни магазини Трафик SEO Е-Основен Плюс

  • Избрано от VipDir