« Глава девета - спа и уелнес услуги

словия и ред за предоставяне на спа и уелнес услуги. сертифициране на БАЛНЕОЛЕЧЕБНИ (МЕДИКЪЛ СПА), СПА, УЕЛНЕС И ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ

(В сила от 27.09.2013 г. - ДВ, бр. 30 от 2013 г.)

Избрано от VipDir