« Весела Любенова Стоева

Весела Стоева е омъжена, с две деца. Съветник по икономическите въпроси към Изп. директор и Зам. председател на Софарма.

Работи в "Софарма" АД повече от 17 години като Съветник по икономическите въпроси към Изп. директор и Зам. председател на СД.

Преди Софарма е работила в "Рудметал" и "Булгартабак холдинг" АД.

Весела Стоева е също и заместник председател на Управителния съвет на "Елфарма" АД.

Владее френски, английски и италиански езици. 

Избрани сайтове Весела

Избрано от VipDir