« Андрей Людмилов Брешков

Роден на 19 октомври 1971 година в Пловдив. Женен с две деца.

Участвал в управлението на "Кремиковци" АД, "България Ер" АД и "БАЕЗ" АД, "Експат имоти" АДСИЦ и "Експат бета" АДСИЦ.

Владее английски и руски език. 

Избрано от VipDir