« Носител на правото

Чл. 74. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) Артист-изпълнител е лицето, което представя, пее, свири, танцува, рецитира, играе, режисира, дирижира, коментира, озвучава роли или изпълнява по друг начин произведение, цирков или вариететен номер, номер с кукли или фолклорна творба.

Избрани сайтове номер

Актуално номер

  • Банка ДСК контакти Банка ДСК EАД - София

  • Как да проверим номера и адреса на избирателната си секция Как да проверим номера и адреса на избирателната си секцияeconomic.bg

  • Световната банка: Глобалното възстановяване ще е силно, но неравномерно Световната банка: Глобалното възстановяване ще е силно, но неравномерноeconomy.bg

  • Превеждаме пари само по номера на телефона Превеждаме пари само по номера на телефонаmonitor.bg

  • Избрано от VipDir