« Неимуществени права

Чл. 75. (1) Артистът-изпълнител има следните неимуществени права: 1. правото да изисква името му, псевдонимът или артистичното му име да бъде посочвано или съобщавано по обичайния за това начин при всяко негово изпълнение на живо и при всяко използване на записаното му изпълнение по какъвто и да е начин; 2. правото да изисква запазване целостта и неизменяемостта на записаното му изпълнение при възпроизвеждането или използването му по какъвто и да е друг начин. (2) Правото по т. 1 от предходната алинея е неотчуждимо. Отчуждаването на правото по т. 2 може да става само изрично и в писмена форма.

Избрани сайтове изпълнение

Най-актуални страници изпълнение

  • Usb карти- флаш памет карта Usb карта

  • Хидроизолации и ремонт на покриви Ремонт и хидроизолация на покриви

  • Хидроизолации в основи Услуги: Хидроизолации в основи

  • Избрано от VipDir