« Времетраене

Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) (1) Правата на артистите-изпълнители продължават петдесет години след датата на изпълнението. (2) В случай че на изпълнението е бил направен запис, който е различен от звукозапис и е законно публикуван или законно съобщен на публиката в срока по ал. 1, времетраенето на правото продължава петдесет години от датата на това събитие, а ако са настъпили и двете събития - от по-ранната от двете дати. (3) В случай че на изпълнението е бил направен звукозапис, който е бил законно публикуван или законно съобщен на публиката в срока по ал. 1, времетраенето на правото продължава седемдесет години от датата на това събитие, а ако са настъпили и двете събития - от по-ранната от двете дати. (4) Сроковете по ал. 1, 2 и 3 започват да текат от първи януари на годината, следваща годината, през която е настъпило събитието, което ги поражда.

Избрани сайтове двете

Актуално двете

  • EnvyroLyte- промишлена дезинфекция без химични отпадъци Начало

  • Възстановено е движението в двете посоки при км 367 на АМ "Хемус"

  • Заместник-министър Динкова и посланикът на Ирак обсъдиха насърчаването на сътрудничеството между двете страни Заместник-министър Динкова и посланикът на Ирак обсъдиха насърчаването на сътрудничеството между двете страни Заместник-министърът на външните работи Зарица Динкова и посланикът на Ирак у нас Лина Джалал Омар Тофик обсъдиха насърчаването на сътрудничеството между двете страни в търговско-икономическата сфера, борбата с пандемиятa, както и участието на жените в управлението и в обществения живот.България подкрепя усилията на Ирак за изграждане на суверена държава, основана на върховенството на правото. В хода на разговора заместник-министър Динкова открои възможностите пред двете страни да възстановят и развиват икономическото си сътрудничество. Двустранните икономически отношения и търговия имат потенциал за засилване. Институциите на двете страни трябва да продължат да насърчават контактите между бизнеса , каза Зарица Динкова.Акцент по време на срещата бе и ролята на жените в променящото се високотехнологично общество, в управлението и дипломацията, в превенцията на конфликти и в регионалното развитие. Заместник-министър Динкова подчерта, че България е страна, която предоставя равни права на жените на пазара на труда, както и че жените традиционно активно участват, включително и на високи позиции, в бизнеса и политиката. От своя страна посланик Лина Тофик отправи покана за организиране на среща на бизнесдами в Ирак или България, което по нейно мнение неизменно би допринесло за насърчаваното на инвестиции и доброто сътрудничество между двете страни.По темата за пандемията COVID-19 заместник-министър Динкова подчерта, че България е оказала подкрепа на Ирак съобразно възможностите си. Тя изрази съболезнования пред иракската страна във връзка с пожара в отделение за ковид в болница в иракския град Насирия на 12 юли 2021 г., отнел живота на повече от 60 души.Посланик Лина Тофик оцени високо уменията на българските медици и сподели, че мнозина иракски студенти искат да се обучават в България, особено по медицина.

  • Д-р Серафимов: Бургас плава към призрачни води между индустрия и туризъм. И двете липсват Д-р Серафимов: Бургас плава към призрачни води между индустрия и туризъм. И двете липсватflagman.bg

  • Избрано от VipDir