« Кметство с. Звездица

Име Институция Длъжност Телефон Адрес E-Mail
Николай Йорданов кметство кмет (052) 820 662 ул. „Феникс“ 59 [email protected]
  кметство старши експерт 
административно обслужване
тел: (052) 820 793
факс: (052) 820 741
ул. „Феникс“ 59 km_zvez[email protected]
  кметство ст. специалист 
„Административни услуги“
(052) 820 793 ул. „Феникс“ 59 [email protected]
  кметство геодезист (052) 820 793 ул. „Феникс“ 59 [email protected]
  кметство еколог (052) 820 793 ул. „Феникс“ 59 [email protected]
  читалище "Димо Цонков"   (052) 379 679 ул. „Феникс“ 52
Розалина Николова   семеен лекар (052) 803 323

Избрани сайтове (052)

Избрано от VipDir