« Община Суворово

ОБЩИНА СУВОРОВО

гр. Суворово, пл. "Независимост" 1
Телефон: 05153/3333, 2140
Факс: 05153/2160
Информация: 05153/2440 (техн. секретар)

Кметство Чернево
Телефон: 051537901
Факс:051537902

Кметство Николаевка
Телефон: 051536901
Факс:051536902

Кметство Калиманци
Телефон: 051538214

Кметство Левски
Телефон: 051538901

Кметство Изгрев
Телефон: 051538901

Кметство Дръндар
Телефон: 051536903

Кметство Баново
Телефон: 051538902

Избрано от VipDir