« Община Белослав

гр. Белослав ул.„Цар Симеон Велики” №23

                                                
е-поща: [email protected]     
             [email protected]
  БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ :    Булстат: 000093403 ИН по ДДС: BG 000093403  
РАБОТНО ВРЕМЕ
 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОСЛАВ:  
Понеделник- петък от 8.30 ч. - 12.30 ч. от 13.00 ч. - 17.00 ч.
ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА КМЕТА  инж.ДЕЯН ИВАНОВ:

всяка втора сряда на месеца: 14 ч. - 16ч.                                       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОСЛАВ

Председател на Общински съвет:  Живко Димитров
Приемно време: четвъртък 14ч.-16 ч.
Адрес: гр.Белослав  п.к. 9178
          ул. „Цар Симеон Велики”№23
Телефон:  05112/3303

КМЕТСТВО СЕЛО ЕЗЕРОВО 
Кмет: Магдалена Ганева
гл.специалист кметство: Тюркян Адемова
Адрес: с.Езерово п.к.9168
          ул.”Светлина” №5
Тел. 05114 /  21-21
Електронна поща: [email protected]
                       
                  
КМЕТСТВО СЕЛО РАЗДЕЛНА
Кмет: Галин Георгиев
гл.специалист кметство: Иванка Иванова 
Адрес: с.Разделна п.к.9181
          ул."Централна" № 33
Тел. 051127 / 345
Електронна поща: [email protected] 
                      


КМЕТСТВО СЕЛО СТРАШИМИРОВО 
Кмет: Калоян Николов 
гл.специалист кметство: Иринка Рашева 
Адрес : с.Страшимирово п.к. 9179
           ул. „Здравец” 30 Д
Тел. 05114/ 23-31
Електронна поща:[email protected]

Избрани сайтове  

Най-актуални страници  

  • Централа на Сосиете Женерал Експресбанк АД Варна- адрес , телефон, факс Сосиете Женерал Експресбанк АД

  • Какво да сготвя? Рецепти за днес! повече » ...

  • Какво е образование? Образование

  • Избрано от VipDir