« Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Автобус с малка пътниковместимост“ е автобус от 10 до 22 места, включително мястото на водача.

2. (отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

3. „Курс“ е пробегът на автобуса в едната посока по маршрута на линията от началната до крайната спирка.

4. „Направление“ е група автобусни линии, започващи от една автогара и с обща посока в преобладаваща част на маршрутите.

5. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) „Случаен превоз“ е превоз, който не отговаря на определението за превоз по автобусни линии, нито за специализиран превоз и може да бъде:

а) „обиколен превоз при затворени врати“ – при който едно и също превозно средство се използва за превоз на предварително определена група без изменение на състава, като пътуването започва и завършва в един и същи пункт;

б) превоз от вида „пълен – празен“ – при който пътуването на групата започва от един пункт и завършва в друг, при условие, че превозното средство се връща празно;

в) превоз от вида „празен – пълен“ – при който превозното средство извършва пътуването от един пункт до друг без пътници, а на връщане – с група.

Избрани сайтове –

Най-актуални страници –

  • Какво е архитектура? Архитектура

  • Хидроизолирани обекти от Ханко-Митев Обекти с хидроизолация

  • Хидроизолационни материали мембрани Профитех Хидроизолационни материали мембрани на битумна основа - Профитех XM

  • Избрано от VipDir