« Дял първи от общественият превоз на пътници и товари

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на обществен превоз на пътници и товари с автомобили с българска регистрация на територията на Република България.

Чл. 2. (1) Обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България може да се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, които се изискват от закона и тази наредба.

(2) Лицензия не се изисква за лицата по смисъла на чл. 2, ал. 1, които извършват обществен превоз на товари с моторни превозни средства с товароносимост до 1,5 т или максимално допустима маса до 3,5 т.

Чл. 3. (1) Тази наредба се прилага за обществен превоз на пътници и товари.

(2) Обществен превоз на пътници са:

1. превози по утвърдени транспортни схеми;

2. специализирани превози;

3. случайни превози.

Избрани сайтове превоз

  • БК ТРАНС ООД - Транспорт и превоз на пътници София - Елин Пелин БК Транс - Транспорт и превоз на пътници София - Елин Пелин, Григорево, Столник, Елешница, Чурек

  • Олимпия- транспортна фирма лидер в превоза на течни химически вещества и опасни „Олимпия“ ЕООД е една от водещите лицензирани транспортни фирми в България. Основана през 1998 г с над 20 години опит компанията ...

  • Нови интернет страници превоз

  • М-Бус ООД автобуси за Бургас, Варна, Слънчев бряг, В.Търново, Карнобат ... Начало

  • Най-актуални страници превоз

  • "България Транс" ЕООД - международен транспорт със собствени камиони и спедиция от Европа и цял свят Начало

  • БК ТРАНС ООД АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - В СЕКЦИЯ ИНФО.

  • Перфо фолио за коли, прозорци и витрини Печат върху перфо фолио

  • Избрано от VipDir