« Раздел III случаен превоз на пътници

Чл. 72. По време на работа автомобилите се обозначават с табели „Случаен превоз“, като:

1. табелите на автобусите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм;

2. табелите на леките автомобили са с размери 200 мм х 150 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 30 мм.

Избрано от VipDir