« Раздел I случаен превоз на пътници

Чл. 68. Изпълнението на случаен превоз започва при:

1. (доп. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., отменени като незаконосъобразни изр. 2 и 3 с Решение № 1043 на ВАС – ДВ, бр. 16 от 2003 г.) попълнен с данни за случайния превоз пътен лист от пътна книжка (приложение № 12);

2. предварително издадена фактура за платен превоз.

Чл. 69. Всяко лице по чл. 2, ал. 1 е длъжно да:

1. организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка съгласно Закона за автомобилните превози;

2. организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;

3. организира проверка на техническото състояние на автомобилите преди излизане от гаража;

4. (доп. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) снабди водачите с необходимите документи и осигури съответните заверки;

5. осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на пътните листове от водачите и документите за платен превоз.

Чл. 70. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.) Не се допускат правостоящи пътници при изпълнение на случаен превоз по маршрут с еднопосочна дължина над 30 км.

Избрани сайтове превоз

  • Олимпия- транспортна фирма лидер в превоза на течни химически вещества и опасни „Олимпия“ ЕООД е една от водещите лицензирани транспортни фирми в България. Основана през 1998 г с над 20 години опит компанията ...

  • БК ТРАНС ООД - Транспорт и превоз на пътници София - Елин Пелин БК Транс - Транспорт и превоз на пътници София - Елин Пелин, Григорево, Столник, Елешница, Чурек

  • Нови интернет страници превоз

  • М-Бус ООД автобуси за Бургас, Варна, Слънчев бряг, В.Търново, Карнобат ... Начало

  • Най-актуални страници превоз

  • "България Транс" ЕООД - международен транспорт със собствени камиони и спедиция от Европа и цял свят Начало

  • БК ТРАНС ООД АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - В СЕКЦИЯ ИНФО.

  • Перфо фолио за коли, прозорци и витрини Печат върху перфо фолио

  • Избрано от VipDir