« Чл. 158.

На територията на ски пистите следва да бъде подсигурено извършването на спасителни дейности.

 

 (2) В цената на картата за ползване на съоръжението може да се включи и планинска застраховка.

 

 Чл. 159. Министерският съвет приема наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България, както и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите.

Избрано от VipDir