« Чл. 150.

Екскурзоводът, планинският водач и ски учителят носят имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на техните задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите.

Избрани сайтове Закона

Най-актуални страници Закона

  • Какво трябва да знаем? Отоци по краката по-време на бременност

  • Избрано от VipDir