« Чл. 57.

(1) Туристически информационен център се нарича мястото, където се извършва дейността по ал. 2.

 

 (2) Туристическите информационни центрове се създават с цел информационно обслужване на туристите, реклама и популяризиране на туризма на съответната територия.

 

 

Избрано от VipDir